Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 22562

 [  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม  ]

ภาพข่าวโดยคุณครู ครูภาณุวัฒน์  อยู่นคร

วันที่ 19  กุมภาพันธ์  22563  กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน  จัดกิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2