Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

 การแข่งตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา  คำสีทา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน  .ในงานทักษะทางวิชาการ "ราชภัฎวิชาการ" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ซึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศการแข่งตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
1. นายธนกฤต กล่ำเจริญ ม.2/1
2. เด็กหญิงวรัทยา เพ็งลำ ม.2/2
ครูผู้ควบคุมทีม
1. นายอาคม พลายศิริ
2. นางสาวชลธิรา ยอดกันทา
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
1. นายรัชชานนท์ ทองทา ม.5/11
2. นายธรรมลักษณ์ วรรณโชติ ม.4/2
ครูผู้ควบคุมทีม
1. นายปัญญา คำสีทา
2. นางสาวชมัยพร ธีรพงษ์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ทักษะด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทักษะด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1. นายวรงกต วัชรวรรณเรศ
2. นายธีรภัทร ศิริไพบูลย์
ครูผู้ควบคุมทีม
1. นายบรรดิษฐ์ กลางนภา
2. นายสขิล สินสิงห์