Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การเเข่งขันตอบปัญหากฎหมายนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา  คำสีทา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหากฎหมายนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

1. นางสาวมนพัทธ์ อินทะสี ม.6/8
2. นายชนินทร์ พลพรม ม.6/11