1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ปัจฉิมนิเทศ รุ่น " รุ่นเพชรสุวพัชร์ ๑๐๘ " - โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

คลิกเพื่อรับชมวิดิทัศน์

 วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6" ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรุ่นนี้ มีชื่อรุ่นว่า  "เพชรสุวพัชร์ 108" 


 

 

คลิกเพื่อติดตามภาพเพิ่มเติม