1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันไวรัสโคโรนา หรือไวรัส อู่ฮั่น

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันไวรัสโคโรนา หรือไวรัส อู่ฮั่น ซึ่งกำลังระบาดในประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก