Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5 ของกลุ่มอากาศสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร

ภาพข่าวโดยกลุ่มอากาศสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอากาศสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5 ให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยกลุ่มตัวแทนอากาศสะอาดกำแพงเพชร นำโดยคุณครูแอ้ม พี่บี๋และพี่ไพทูรย์ ให้ความรู้ที่หน้าเสาธงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากตัวแทนกลุ่ม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้