Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ในงานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 20

ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา  คำสีทา

ขอแสดงความยินดีกับทีม "สิงห์น้อย" โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ในงานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 20 โดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท นักเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. นายธรรมลักษณ์ วรรณโชติ ม.4/2
2. นายรัชชานนท์ ทองทา ม.5/11
3. นายรัฐพงษ์ สืบวงษา ม.6/5
4. นายพีรภัทร บุญชื่น ม.6/11
จาก 40 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ประกอบไปด้วย
1.ครูชลธิรา ยอดกันทา
2.ครูอาคม พลายศิริ
ในการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอบพระคุณ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้