Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ผลการแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 17 

ภาพข่าวโดย นิติ-รัฐศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2563 ทีม "สิงห์น้อย" โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 โดยชมรมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และเงินรางวัล 1,000 บาท นักเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันตอบปัญหาเชิงรัฐศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. นายธรรมลักษณ์ วรรณโชติ ม.4/2
2. นายรัชชานนท์ ทองทา ม.5/11
จาก 52 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ประกอบไปด้วย
1.ครูชมัยพร ธีรพงษ์
2.ครูอาคม พลายศิริ