1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

ประกาศวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น รอบแรก: ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวโดยคุณครูยศพล  โพทอง

ประกาศผลสอบ วิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น รอบแรก: ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง และเหรียญเงิน มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง : ระดับประเทศ ในวันที่ อาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2563 โดยให้นักเรียนยืนยันภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563 นี้