Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ กันศิริ และคุณครูสวรรยา  จันทร์พุฒ

วันที่ 11 มกราคม 2563  เป็นวันสำคัญของเยาวชนของชาติ เรียกวันนี้ว่า "วันเด็กแห่งชาติ" นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร. ประกอบด้วย เกมส์สนุก ๆ และขอรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมทำกิจกรรม  ขอขอบคุณหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในการทำงานเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์