Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ภาพข่าวโดยคุณครูปวริศา  เรืองชัยศิวเวท

วันที่ 8 - 10 มกราคม 2563  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  จัดกิจกรรม "ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี" ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่4  จังหวัดพิษณุโลก  

คลิกเพื่อติดตามภาพเพิ่มเติม