Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียน

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียน โดยเลือกจัดกิจกรรมที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน