Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การสอนซ่อมเสริมแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมวัชร นารีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในโอกาสนี้นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางวรลักษณ์ คำเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้ครูขนิษฐา นาคน้อย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเติมเต็มความรู้วิชาภาษาอังกฤษกับวิทยากรมืออาชีพ ในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนโกสัมพิทยาและคลองลานวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย