Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

นักศึกษาวิชาทหาร และสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ภาพข่าวโดย สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางสายพิณ พหลโยธิน น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง  โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาในพิธีอันเป็นกุศลในครั้งนี้  ทั้งนี้ นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ นักศึกษาวิชาทหาร และสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อความเรียบร้อยถูกต้องตามพระธรรมวินัยและสมพระเกียรติ ณ พระอุโบสถ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร