Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) เขตกำแพงเพชร

ภาพข่าวโดยคุณครูสุพร  บรรจง

*** ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 177 คน ที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) เขตกำแพงเพชร ...***

ขอให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน ดำเนินการสมัครสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง STEM 1- 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

*** นัดหมายประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ข้อมูลการเลือกประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 99 ปี ***