Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

"กราบครูบูชาคุณ อบอุ่นไมตรี แดงขาวน้องไหว้พี่ เสริมศักดิ์ศรี ลูก กพ."

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 13 มกราคม 2562 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "กราบครูบูชาคุณ อบอุ่นไมตรี แดงขาวน้องไหว้พี่ เสริมศักดิ์ศรี ลูก กพ." ขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการแสดงความเคารพ การมีสัมมาคารวะ การนอบน้อมต่อคุณครูและผู้มีอาวุโส โดยสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนทั้งโรงเรียนแสดงความเคารพต่อคณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดย นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะรองผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนทั้งหมดได้แสดงความเคารพคณะครูโดยการกราบพร้อมกัน ต่อมาเป็นกิจกรรมน้องไหว้พีและพี่รับน้องไหว้น้องตามลำดับชั้นในแบบของมารยาทไทย นายรัฐพงษ์ สืบวงษา ประธานสภานักเรียนเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน ในโอกาสนี้ นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น