Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (4 Votes)

ประกาศห้องเรียน และหมายเลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562

 [แก้ไข 24/04/2562 15.11 น.]

 

คลิกเพื่อดู [รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]

คลิกเพื่อดู [รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4]

 

หมายเหตุ      สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ที่เป็นนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเดิม
                     ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียนเดิม ถ้าประกาศผิดให้ติดต่อขอแก้ไขได้ที่ห้องวิชาการ