Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อสามแสน

ภาพข่าวโดย รองวสันต์  ติกะโกศล

วันที่ 6 เมษายน 2562 จังหวัดกำแพงเพชร. จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อสามแสน และอัญเชิญไปทำน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถวัดคูยาง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับเกียรตินำวงดุริยางค์ไปบรรเลงนำขบวน. และมีผู้แทนครูเข้าร่วมขบวนอัญเขิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย