Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.17 (3 Votes)

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 [ คลิกเพื่อดาว์โหลดไฟล์ ]

 

นางสาวชวลา เอี่ยมอ่ำ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41