Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ กันศิริ

มื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสอิ้ง. กันยะมูล นำทีมคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศจาก สพม. 41 รับการนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่มาเติมเต็ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้