Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการนิติวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพข่าวโดยปัญญา คำสีทา

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม LAW กำแพงเพชรพิทยาคม นายชนินทร์ พลพรมนางสาวอนุสรา ฤกษ์อุดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนางสาวกาญจนา เจริญสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวธนกร เลี้ยงสมบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้ลำดับที่ 5 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง