Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.17 (3 Votes)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2562

 [ DOWNLOAD ] 

รายงานตัว  ประชุมผู้ปกครอง  รับเอกสารมอบตัว   วันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 8.30 น.  ณ หอประชุมวัชร-นารี

ขอให้มาดำเนินการตามวัน เวลาดังกล่าว ถ้าเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน