Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.93 (7 Votes)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2562

 

[ ห้องเรียนพิเศษ STEM ]    [ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ]   [ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ]

[ รายชื่อสำรอง ]

 

รายงานตัว  ประชุมผู้ปกครอง  รับเอกสารมอบตัว   วันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 8.30 น.  ณ หอประชุมวัชร-นารี

ขอให้มาดำเนินการตามวัน เวลาดังกล่าว ถ้าเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน