Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

เยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประธานศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้เดินทางไปเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย ผลัดสุดท้าย(27 ก.พ. – 1 มี.ค.62) ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่ 31 นครสวรรค์ ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทและมอบขนมของฝากให้กับ นักศึกษาวิชาทหารทั้งสองกองร้อย