Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรม รณรงค์ Pure love ..รักบริสุทธิ์หยุดปัญหาพัฒนาสังคม

"การสร้างความรักที่ถูกต้องบด้วยมุมมองวัยใส"

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ

 

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2562 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับสภานักเรียน มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และกิจรรม TO BE Number One กลุ่ม DJ เยาวชนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนชุมนุมจิตอาสาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการและทีมบริหารนายสอิ้้ง กันยะมูล, นายนัฐวุฒิ รัตนพันธุ์, นายรัชศักดิ์ เดชขจร นายวสันต์ ติกะโกศล และนายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ จัดกิจกรรม รณรงค์ Pure love ..รักบริสุทธิ์หยุดปัญหาพัฒนาสังคม "การสร้างความรักที่ถูกต้องบด้วยมุมมองวัยใส" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เร่ิมต้นด้วยการรณรงค์ให้ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความรักต่อกัน ด้วยการบอกรัก หอมแก้ม สวมกอด มีภาพประทับใจน่ารักมากคะ และประชาสัมพันธ์การระวังในความรักที่ปลอดภัยที่หน้าประตูโรงเรียน ได้ความประทับใจจากผู้ปกครอง และหลังจากเคารพธงชาติแกนนำ Pure love ได้นำเสนอสาระผ่านละครสั้น และตามด้วยประธานนักเรียนนายรัฐพงษ์ สืบวงษา ได้พูดคุยเรื่อง พรบ.เหล้าและบุหรัี่...เนื่องในวันครบรอบ พรบ. บุหรี่และเหล้า ต่อด้วยการเดินขบวนตามดวยวงดุริยางค์ของโรงเรียนนขบวนเดินรณรงค์ภายในโรงเรียน หลังจากนั้นประธานชมรมรักบริสุทธิ์ กำแพงเพชร นายศักดิ์ชัย สัมทับ และคุณตฤณศร สัมทับ เล่นเกม "ลูกโป่งอารมย์" รอบที่ 1, 2 ให้ทุกคนเป่าแข่งกันเร็วกว่าใหญ่กว่าและให้แตกคือชนะรอบที่ 3 คือเป่าให้ใหญ่แต่ไม่ให้แตก....เปรียบเหมือนการเป่าลูกโป่งจนแตกเพราะขาดการใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตคิดแต่จะเอาชนะ จึงเป่าให้เร็วและแตก แต่คนที่มีสติเรียนรู้การรักนวลสงวนตัวก็จะค่อยควบคุมอารมณ์ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมย์โดยเฉพาะอารมณ์ทางเพศ และในวันนี้นักเรียนชั้น ม. 4 ยังได้พบกับวิทยากรคู๋ ที่มีความรักที่น่าชื่นชม คุณครูเอ็ม(ครูวรรณพร ทสะสังคินทร์) และคู่สร้างคู่สม ครูป๊อย(ครูวัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์) ที่เป็นสามี-ภรรยาแต่งกายมาเป็นแพ็คคู่ และในวันนี้เ้ป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่ 9 ของคนที้ง 2 มาเปิดเผยเรื่องราวความรักที่ดีงาม " ครูป๊อยบอกว่าจะมีแฟน เลือกแฟนที่มีสติปัญญาเท่าเทียมกับเราต้องฉลาด ขยัน การใช้ชีวิตต้องมีเหตุผล ต้องว่างแผน ไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยเปื่อย ส่วนครูเอ็มบอกว่า ตอนเป็นวัยรุ่นสาวเห็นเพื่อนมีแฟน อกหัก ฯลฯ..แต่ครูตั้งใจเรียนและดูแลตัวเองเก็บสิ่งมีค่าไว้ให้กับคนที่เรารักในวันแต่งงาน ต้องเห็นคุณค่าของตนเอง ฯลฯ" สร้างความปลื้มใจให้กับลูกศิษย์มาก และพอขอให้กอดแสดงความรักต่อกัน ทั้ง 2 ก็สวมกอดกันอย่างอบอุ่น ครูป๊อยบอกว่า "การกอดคนที่เรารักคือสิ่งที่เราทำเป็นประจำ" ช่วงเย็นเราได้จิตอาสาจากนักเรียนชั้น ม. 4 ห้อง 9 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เรื่องรักที่ดีงาม รักปลอดภัย ร่วมกับอาสาสมัคร(อสม.) ชมรมรักบริสุทธิ์ หน่วยควบคุมโรค ณ บริเวณถนนริมปิงหน้าลานอนุรักษ์ไปถึงตลาดไนท์บาร์ซ่า การทำกิจกรรมวันนี้ได้ประโยชน์หลายอย่าง ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือสังคมชุมชนและกล้าแสดงออก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ขอบคุณทุกๆ ท่านที่มารวมส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนคิดดี ทำดี ....