Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การอบรมโครงการความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ด้วยการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมพลวัตการเรียนรู้สำหรับครู

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์ และกลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยการจัดความรู้เพื่อส่งเสริมเพื่อวัดการเรียนรู้ สำหรับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุม 99 ปี ให้แก่คณะครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีนายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงาน