Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการครั้งที่ 16

ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา  คำสีทา

ขอแสดงยินดีกับ ทีมสิงห์ ก.พ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการครั้งที่ 16 จัดโดยชมรมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ในการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1.นายรัชชานนท์ ทองทา ม.4/11 และ 2.นางสาวบุญฐณิกานต์ แย้มกลีบ ม.5/11 ในการแข่งขั้นครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ให้ความอนุเคราะในการเข้าร่วมการแข่งขัน คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนักเรียน และที่ขาดไม่ได้ทีมติวเตอร์ ครูตอง ครูชล ครูต่าย 
ความสำเร็จเกิดจากความตั้งใจ
ปีที่แล้วเราได้ที่ 6 ปีนี้ที่ 3 ปีหน้า รอดู
ไม่เสียดายเวลาที่ร่วมพัฒนาและเชื่อฟังกันเสมอมา