Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมแนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้แนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียนได้แนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. โรงเรียนวัดคูยาง

2. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

3. โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์

4. โรงเรียนสาธิตฯ

5. โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์

6. โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

7. โรงเรียนวรนาถวิทยา และ

8. โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

ทางโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทางโรงเรียนที่ไปแนะแนว