Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ชุมนุจิตอาสา ได้เปิดร้านค้าเพื่อการกุศล 

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ชุมนุจิตอาสา ได้เปิดร้านค้าเพื่อการกุศล จำหน่ายข้าวไข่เจียวและฟักทองทอด ณ งานศิลป์ในสวน มีเป้าหมายจะนำเงินรายได้ไซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยได้รับความเมตตาจากกลุ่มเพื่อนนักเรียนประถมศึกษา(รุ่น ป. 7) ชื่อกลุ่ม ว.ว. 2523 ระดมทุนบริจาคเป็นทุนได้ทั้งหมด 5,300 บาท และมีครูบ๊วย/ครูต่าย/ครูกระรอก รวมอีก 500 บาท รวมได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 5,800 บาท นำไปจัดซื้อวัตถุดิบ 2,276 บาท ขายได้ทั้งสิ้น 4,770 บาท รวมมีเงินที่จะไปซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วย 8,294 บาท ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้มีกระบวนการทำงาน สละเวลาส่วนตัว ทรัพย์ส่วนตัวมาทำงานเพื่อส่วนรวมขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน...ขอบคุณคณะผู้จัดงานศิลในสวนทุกท่าน เป็นการทำงานของคนในสังคมที่ไม่ต้องรอภาครัฐบาลมาจัดการ รวมตัวกันและทำกันได้ เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างแท้จริง ระหว่างบ้าน โรงเรียน และสังคมคะ...งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญที่ท่านสร้างมาส่งผลให้มีความสุข ความเจริญถ้วนหน้านะคะ