Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ปี2562

ภาพข่าวโดยคุณครูสวรินทร์  เสือโต

วันที่. 26 มกราคม 2562. สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรม "โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ปี2562." ให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จำนวน 50. คน (เป็นนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ โดยใช้สถานที่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภาคการอบรมใช้ ห้องโสต อาคาร 2 และ สถานที่ทดสอบปฏิบัติการขับขี่ที่ถูกต้อง ใช้บริเวณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมี ท่านผอ.สอิ้ง กันยะมูล มาให้กำลังใจ นักเรียนและมาชมทดสอบการขับขี่จักรยานยนต์ ของนักเรียน