Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีนายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติยศของนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เสริมสร้างค่านิยมในการสร้างความดีเพื่อสังคมให้แก่นักเรียน ตอบแทนทางด้านจิตใจแก่ผู้กระทำความดีและเพื่อให้นักเรียนเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการสร้างชื่อเสียงแก่ตน โรงเรียนและสงคม ทั้งนี้มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น จำนวน 72 คน