Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กำหนดจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ณ หอประชุมวัชรนารีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง” โดยมี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประกอบด้วย นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการ สกสค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนข้าราชการครู ในสังกัดพื้นที่อำเภอเมือง เข้าร่วมในพิธี 
จากนั้น เวลา 9.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการตามบูทต่าง ๆ และเข้าสู่พิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโส พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา