Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

มอบโล่เชิดชูเกียรติเยาวชนคนดีศรีสังคม

ภาพข่าวโดยสภานักเรียน

วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยท่านผู้พิพากษานายวัฒนา เอี่ยมอธิคม มอบใบประกาศเกียรติคุณระดับภาค มอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมด้วยเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท และมอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ให้กับ นางสาวจิตติมา วงษ์เอี๊ยด (คณะกรรมการสภานักเรียนตำแหน่งเลขานุการฯ ประจำปีการศึกษา 2560) และมอบโล่เชิดชูเกียรติระดับจังหวัด พร้อมด้วยเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ให้กับ นายกิตติศักดิ์ แสงสังข์ (ประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560) พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนคนดีศรีสังคมทั้งสองคนด้วย โดยมี นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะท่านผู้พิพากษาและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 2 คนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้