Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ค่ายลูกเสือ”บ้านคุ้มจันทร์” นักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

วันที่ 10 มกราคม 2562  กลุ่มวิชาพัฒนาผู้เรียน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรม เข้า่ค่ายพักแรม ที่ ค่ายลูกเสือ”บ้านคุ้มจันทร์” จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 10-12 มกราคม 2562