Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มส

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดยนายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและคณะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มส เพื่อร่วมปรึกษาหารือในการช่วยเหลือและติดตามผลให้นักเรียนได้แก้ผลการเรียนให้ผ่านเพื่อจะได้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมรุ่น ในการนี้ได้รับควา่มร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี