Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันโรคเอสด์ ร่วมกับ กลุ่ม อสม.ประจำเขตเทศบางเมืองกำแพงเพชร และสาธารณสุขจังหวัด

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (16.00-19.00 ) ชุมนุมจิตอาสา ชมรม Pure love ชุมนุม DJ เยาวชนต่อต้านยาเสพติด และสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันโรคเอสด์ ร่วมกับ กลุ่ม อสม.ประจำเขตเทศบางเมืองกำแพงเพชร และสาธารณสุขจังหวัด "เดินรณรงค์บอกอันตราย กระตุ้นเตือนเพื่อป้องกันและแจกถุงยางอนามัย"...ปลูกจิตสำนึกร่วมรักและเรียนรู้ทำงานเพื่อส่วนรวม.. ขอบคุณชมรมรักบริสุทธิ์จังหวัดกำแพงเพชรโดยคุณศักดิ์ชัย สัมทับ และคุณตฤณศร สัมทับ ให้ความอนุเคราะห์ป้ายถือรณรงค์นำขบวน ขอบใจนักเรียน ชั้น ม. 6 ที่มีจิตอาสา ร่วมกันออกแบบป้าย/ทำป้ายมาร่วมเดินรณรงค์..พบกันใหม่ปีหน้าหว้งไว้ว่า..ผู้ป่วยจากโรคเอสด์จะลดลง..และหมดไป"