Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

NBT พิษณุโลกได้เข้ามาถ่ายทำสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ : การส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 

ภาพข่าวโดย สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ฝ่ายข่าวโทรศัพท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (NBT พิษณุโลก) ได้เข้ามาถ่ายทำสกู๊ปข่าวโทรทัศน์สัมภาษณ์ นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในประเด็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ส่วนกลาง และเผยแพร่ในรายการ "ข่าวภาคเหนือ" สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระดับภูมิภาคช่อง 11 NBT ภาคเหนือ ตามโครงการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2562