Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีชาย

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีชาย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบาสเกตบอล รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 6 ประจำปี 2562 (จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก)ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 40 ระดับประเทศที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป ขอขอบคุณนายวีระวัฒน์ ไกรสรศิวเวท โค้ชผู้ฝึกสอน นายสุนทรพจน์ หมื่นฤทธิ์ สิบเอกหญิงสวรินทร์ เสือโต ผู้ควบคุมทีม และขอขอบคุณร้านสีสัน กำแพงเพชรที่สนับสนุนชุดกีฬาบาสเกตบอลทั้งทีมชายและทีมหญิงไว้ณ ที่นี้ค่ะ


ขอขอบคุณร้านสีสัน ที่ให้การสนับสนุนชุดการแข่งขันบาสเกตบอลของนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมทั้งทีมชายและทีมหญิง ที่เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก และผลการแข่งขัน ทีมบาสเกตบอลชายของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป