Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โครงการหมอชวนวิ่ง ชวนคุณมาวิ่งกับหมอ ในโอกาส 50 ปีแพทยสภา 100 ปี

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ กันศิริ

วันนี้(16 พฤศจิกายน 2561) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
หมอชวนวิ่ง ชวนคุณมาวิ่งกับหมอ ในโอกาส 50 ปีแพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง”แบ่งสายวิ่งผลัดออกเป็น 15 สาย ส่งต่อคฑาจากจังหวัดสู่จังหวัดถึงกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง”ที่อยู่ในสายการวิ่งภาคเหนือ โดยเริ่มวิ่งตั้งแต่วันพุธที่ 7พฤศจิกายน 2561 จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก ถึงจังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ที่16 พฤศจิกายน 2561กิจกรรมประกอบด้วยการเดิน-วิ่ง มีการตรวจสุขภาพ การแสดงนิทรรศการโดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน มีบุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการออกกำลังกายประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่งที่ถูกวิธีเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ทุกภาคส่วนเป็นการจุดประกายให้ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรได้ใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรมไม่ถูกต้องเช่น ขาดการออกกำลังกายกินอาหารหวานมัน เค็ม ความเครียด การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีอัตราการป่วย และเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. จังหวัดกำแพงเพชรโดยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีรับคฑาต่อจากจังหวัดตาก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จากนั้นวิ่งเข้าสู่ถนนราชดำเนิน 1 จนถึงสี่แยกวัดบาง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญสุข วิ่งตามเส้นทางไปจนถึงสามแยกช่างปล้อง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทศบาล 1 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณสามแยกโรงเรียนวรนาถ เข้าสู่ถนนบำรุงราษฎร์ไปจนถึงสี่แยกตลาดไนท์เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทศา1 ผ่านหน้าโรงแรมชากังราว จนถึงวงเวียนต้นโพธิ์และวิ่งเข้าสู่ด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5รวมระยะทาง5 กิโลเมตร
(ขอบคุณภาพสวยๆ และสาระข่าวจากเพจเหยี่ยวข่าวชากังราว)