Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

มหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 15 - 16 กันยายน 2561 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มีการจัดงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
"หัตถศิลป์ถิ่นเหนือ ก่อเกื้อวัฒนธรรม เด็กเหนือก้าวนำ ไทยแลนด์ล้ำสู่สากล"
ศูนย์ศิลปะ - ดนตรี ศูนย์ภาษาต่างประเทศ ศูนย์หุ่นยนต์