Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

ภาพข่าวโดบคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

วันที่ 10 กันยายน 2561 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา  ณ ห้อง 99 ปีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม