Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

อบรมขับเคลื่อนศักยภาพครูแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู้เส้นทางอาชีพ

ภาพข่าวโดยคุณครูพรรณทิพา  โภคาวัต

ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(กำแพงเพชร) ได้จัดอบรมขับเคลื่อนศักยภาพครูแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู้เส้นทางอาชีพ วันที่ 8-9 กันยายน.2561 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม