Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

รางวัลเยาวชนดนตรีไทยดีเด่นปีการศึกษา 2561

ภาพข่าวโดยคุณครูสายใจ พวกดี

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายภัครภูมิ สุขแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับรางวัลเยาวชนดนตรีไทยดีเด่น ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร พร้อมด้วยนายสะอิ้ง กันยมูล ผู้อำนวยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นตัวแทนโรงเรียนรับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ซึ่งเป็น โครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม