Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร TEDET

ให้นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบและวิชาที่สมัคร และแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ หรือยศพล โพทอง แจ้งแก้ไขภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ก่อน 12.00 น. หลังจากนั้นจะไม่ให้แก้ไข ตรวจสอบได้จาก link :

[คลิกเพื่อตรวจรายชื่อ]