Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมฟันดี มีสุข ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพข่าวโดยคุณครูอภิญญาชาญเชี่ยว

ภาพโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมกับฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมฟันดี มีสุข ประจำปีการศึกษา 2561ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 425 คน ณ หอประชุมวัชร-นารีและบริเวณหน้าเสาธง โดยมีบริการตรวจสุขภาพของฟัน โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบตลอดจนสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธีเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพฟันที่ดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมขอขอบคุณคณะทันตแพทย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรทุกท่านที่กรุณามาให้ความรู้กับนักเรียนไว้ ณ โอกาสนี้