Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

สมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th TMC)"

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th TMC)" รอบ Preliminary National Examinations(Pre - Ne)

สนามสอบ : โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ระดับชั้น : ม. 1 - ม. 6
เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 22 กรกฎาคม 2561
วันสอบ Pre -NE : วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น.

สมัครได้ที่ครูคณิตศาสตร์ทุกท่าน  ฟรี!