Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

รับสมัครสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3 

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 สมัครได้ที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์