Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ภาพข่าวโดยคุณครูรินนภา  ทองอ่อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อสดุดีเกียรติภูมคุณความดีของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก โดยกลุ่มสาระฯได้จัดกิจกรรมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้แก่ การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ การแข่งขันวาดภาพตามคำประพันธ์ และในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยจัดให้มีการแสดง เริ่มด้วยการขับเสภา ต่อด้วยการแสดงละครสั้นทันข่าว อีกเวทีการแสดงผัดเผ็ดวรรณกรรม ต้มยำวรรณคดี ได้รับทั้งความรู้ คติสอนใจและความสนุกสนานโดยทั่วกันค่ะ