Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ผู้อำนวยการคนใหม่กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน

ภาพข่าวโดยคุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนเนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง