Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส

ภาพข่าวโดยคุณครูสุพร บรรจง

เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ฯ มา ณ โอกาสนี้นะคะ 
***… ขอนัดหมายนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน และเชิญผู้ปกครองฯ มาประชุมเพื่อชี้แจง – ทำความเข้าใจในการกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์และเลือกประเทศฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 99 ปี ชั้น 1 อาคาร 6(นครชุม) เวลา 16.15 น. เป็นต้นไป …*** 
*** สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านทุนเต็มจำนวน ให้มารับแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ ที่ สำนักงานเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร ( ห้อง 728 ) อาคาร 7 ( เทพนคร) ***